Biển & Hải đảo

Góp ý Kế hoạch Kiểm tra, giám sát hoạt động nhận chìm ở biển
2017-07-21 14:52:51

 Thực hiện giấy phép nhận chìm ở biển số 1517/ P-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 2435/UBND-KT ngày 28/6/2017 triển khai thực hiện Thông báo số 277/TB-VPCP ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ và giấy phép nhận chìm ở biển số 1517/ P-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Kế hoạch Kiểm tra, giám sát hoạt động nhận chìm ở biển theo giấy phép nhận chìm ở biển số 1517/ P-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

          Để hoàn chỉnh Kế hoạch trình UBND tỉnh Bình Thuận ban hành, tránh chồng chéo trong quá trình kiểm tra, giám sát Dự án nhận chìm ở biển và thực hiện đồng bộ có hiệu quả giữa các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Viện Hải dương học, các sở, ban, ngành, địa phương và các hội có liên quan góp ý Kế hoạch Kiểm tra, giám sát hoạt động nhận chìm ở biển theo giấy phép nhận chìm ở biển số 1517/GP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các văn bản liên quan (Công văn 2435/UBND-KT ngày 28/6/2017 của UBND Tỉnh Bình Thuận; Giấy phép nhận chìm ở biển số 1517/GP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Dự thảo Kế hoạch Kiểm tra, giám sát hoạt động nhận chìm ở biển theo Giấy phép nhận chìm ở biển số 1517/GP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã được số hóa và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại chuyên mục “Biển - Hải đảo” (www.stnmt.binhthuan.gov.vn).

          Sở Tài nguyên và Môi trường mong Quý cơ quan thông cảm về thời gian do chỉ đạo quá gấp. Mọi góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Biển và Hải đảo - số 415 C Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và gửi qua thư điện tử (ccbd@stnmt.binhthuan.gov.vn) chậm nhất vào ngày 06 tháng 7 năm 2017./.

 

Tải dự thảo kế hoạch tại đây

Theo stnmt.binhthuan.gov.vn