Địa chất khoáng sản

Thông báo về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
2017-04-24 00:00:00

 

Ngày 04/10/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường ra Thông báo số 1493/TB-STNMT về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 

  Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

  Căn cứ Công văn số 1195/TTBĐG ngày 26/9/2016 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản về kết quả tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản ngày 23 tháng 9 năm 2016.

  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức ngày 23/9/2016 như sau:

 

Stt

Tên tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Tên loại khoáng sản

Địa điểm khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Giá trúng đấu giá

1

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Song Én

Cát bồi nền

Khu vực Giếng Chuông, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong

R = 5,5%

2

Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Long Thái Việt

Cát bồi nền

Xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân

R = 5,3%

3

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại xuất nhập khẩu Thành Lộc

Cát bồi nền

Xã Tân Hà, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân

R = 5,4%

4

Công ty TNHH Phương Nam – Bình Thuận

Cát bồi nền

Thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi

R = 5,3%

5

Công ty TNHH Kim Dung BT

Cát bồi nền

Xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết

R = 5,3%

6

Công ty TNHH Kim Dung BT

Cát xây dựng

Cổng 3B, xã Tân Hà, huyện Đức Linh

R = 4,24%

7

Công ty TNHH Nguyên Bình

Cát xây dựng

Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc

R = 8,88%

8

Công ty TNHH Khoáng sản Rạng Đông

Đá xây dựng

Khu vực Núi Dây, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình

R = 4,16%

 

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Tuận xin thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./.

TT.CNTT


1493_Thong bao ket qua trung dau gia.pdf