Tình hình hoạt động

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2017
2017-07-06 14:53:18

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai Kế hoạch năm 2017. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch tỉnh, Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; lãnh đạo các Phòng, Đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã thành phố; Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các Huyện, lãnh đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

 

 

 

 

TT.CNTT