hoidaptructuyen.org.vn HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾNnguyen quang tin 2017-06-02 - Địa chỉ: Bình Thuận


Câu hỏi:

- Theo quy định tại khoản 1 phần I của Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 38/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định đối với moong khai trường khi kết thúc khai thác là dạng hố mỏ thì căn cứ vào mực nước ngầm hoặc mực nước thông thủy để lựa chọn giải pháp cải tạo phục hồi môi trường. Tuy nhiên, Thông tư không hướng dẫn cách xác định mực thông thủy cho từng dạng địa hình, đây là khó khăn cho việc lựa chọn giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường.

- Theo quy định moong khai trường sau khi kết thúc khai thác để lại địa hình hố mỏ độ cao từ đáy moong đến mức cao địa hình xung quanh không được lớn hơn 15m phải thực hiện hạng mục trồng cây và phủ xanh toàn bộ đáy moong,… Tuy nhiên, thực tế tại địa phương có một số dự án khai thác đá xây dựng không khái thác hết trữ lượng và đáy moong sau khi kết thúc khai thác vẫn là tầng đá gốc cứng. Như vậy, giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường phủ lớp đất để cỏ mọc tự nhiên có được hay không.

Ngoài ra, theo quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 38/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì khai trường, sân công nghiệp,… sau kết thúc khai thác phải trồng cây và phủ xanh. Nhưng không quy định cụ thể loại cây trồng và trong điều kiện tỉnh Ninh Thuận nếu doanh nghiệp chọn cây trồng là cây xương rồng gai có được hay không?

 


Trả lời:

- Việc xác định mức thông thủy là việc xác định mức thoát nước tự chảy và dựa trên điều kiện địa hình, thủy văn của từng khu vực khai thác khoáng sản.

- Đối với dự án khai thác đá xây dựng không khai thác hết trữ lượng và đáy moong sau khi kết thúc khai thác vẫn là tầng đá gốc cứng thì có thể lựa chọn giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường phủ lớp đất để trồng cỏ, tuy nhiên không để cỏ mọc tự nhiên mà phải thực hiện quy trình trồng và chăm sóc cỏ theo quy định của ngành nông nghiệp.

- Theo khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 19/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Cải tạo, phục hồi môi trường là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực môi trường bị tác động về gần với trạng thái môi trường ban đầu hoặc đạt được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, môi trường, phục vụ các mục đích có lợi cho con người. Ngoài ra phương án cải tạo, phục hồi môi trường phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch khai thác khoáng sản, quy hoạch sử dụng đất và bảo vệ môi trường của địa phương. Do vậy việc lựa chọn trồng cây xương rồng gai phải xem xét có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương; đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, môi trường và phục vụ các mục đích có lợi cho con người hay không.

Thanh 2017-07-05 - Địa chỉ: Phan rí cửa, tuy phong


Câu hỏi:

Kính gởi sở TNMT.

Em xin được hỏi 1 vấn đề. 
Em đã mua một mảnh đất nông nghiệp trồng cây hàng năm đã có giấy CNQSD. Sát bên mảnh đất này là mảnh đất chưa được cấp giấy vì lúc đó nó được đưa vào dự án. Nay dự án đã bị Tỉnh thu hồi và chủ nhân mảnh đất đó đã bán lại cho em qua giấy tay. Nói chung cả 2 mảnh đất này đều là 1 chủ, chỉ khác là mảnh có mảnh không giấy CN. Vậy em có thể xin đăng ký biến động hay đề nghị cấp sổ được không ạ?


Trả lời:

Theo bà Thanh trình bày thì bà nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 02 thửa đất liền kề, trong đó 01 thửa đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 01 thửa chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thực hiện như sau:

1. Trường hợp nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2008:
Căn cứ Khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ có quy định:
"1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:
a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;…”
Căn cứ quy định này thì bà Thanh liên hệ đến UBND thị trấn Phan Rí Cửa để đăng ký cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất lần đầu đối với thửa đất trên, thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm:

-Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;
- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ (nếu có);

Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

2. Trường hợp nhận chuyển nhượng sau ngày 01/01/2008: thì phải làm thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho chủ sử dụng đất cũ, sau khi được cấp Giấy chứng nhận thì bà Thanh thực hiện thủ tục nhận nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Trang: 1 2345678910