Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Luật

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
65/2014/QH1325/11/2014

 LUẬT NHÀ Ở

Tải file PDF: 65/2014/QH13

43/2013/QH1326/11/2013

 Luật đấu thầu

Tải file PDF: 43/2013/QH13

33/2005/QH1114/06/2005

Bộ luật Dân sự

Tải file PDF: 33/2005/QH11

66/2014/QH1325/11/2014

 LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Tải file PDF: 66/2014/QH13

67/2014/QH1326/11/2014

 LUẬT ĐẦU TƯ

Tải file PDF: 67/2014/QH13