Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Luật

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
82/2015/QH1325/06/2015

 LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

 

Tải file PDF: 82/2015/QH13

17/2012/QH1321/06/2012

 Luật Tài nguyên nước

Tải file PDF: 17/2012/QH13

95/2015/NĐ-CP16/10/2015

Quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí

Tải file PDF: 95/2015/NĐ-CP

85/2015/QH1325/06/2015

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tải file PDF: 85/2015/QH13

86/2015/QH1319/11/2015

 Luật An toàn thông tin mạng

 

Tải file PDF: 86/2015/QH13