Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2018/TT-BTC25/06/2018

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Tải file PDF: 55/2018/TT-BTC

05/2018/TT-BLĐTBXH29/06/2018

 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ

 

 

Tải file PDF: 05/2018/TT-BLĐTBXH

11/2018/TT-BTP30/7/2018

 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước.

Tải file PDF: 11/2018/TT-BTP

07/2018/TT-BNV15/06/2018

 Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

Tải file PDF: 07/2018/TT-BNV

13/2018/TT-BGDĐT30/05/2018

 Sửa đổi bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Tải file PDF: 13/2018/TT-BGDĐT