Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
32/2018/TT-BTNMT26/12/2018

 Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng

Tải file PDF: 32/2018/TT-BTNMT

3210/QĐ-BTNMT24/10/2018

 Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 3210/QĐ-BTNMT

13/2018/TT-BTNMT18/10/2018

Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp

Tải file PDF: 13/2018/TT-BTNMT

55/2018/TT-BTC25/06/2018

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Tải file PDF: 55/2018/TT-BTC

05/2018/TT-BLĐTBXH29/06/2018

 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ

 

 

Tải file PDF: 05/2018/TT-BLĐTBXH