Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4566/BTNMT-TTTNMT13/9/2019

 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

Tải file PDF: 4566/BTNMT-TTTNMT

2218/QĐ-BTNMT30/08/2019

 Ban hành Quy chế hoạt động củaHội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 2218/QĐ-BTNMT

1552/QĐ-BTNMT21/6/2019

 Ban hành Quyết định công bố bổ sung TTHC được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường

Tải file PDF: 1552/QĐ-BTNMT

24/VBHN-BTNMT10/12/2018

 Quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường

Tải file PDF: 24/VBHN-BTNMT

18/VBHN-BTNMT10/12/2018

 Quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường

Tải file PDF: 18/VBHN-BTNMT