Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1552/QĐ-BTNMT21/6/2019

 Ban hành Quyết định công bố bổ sung TTHC được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường

Tải file PDF: 1552/QĐ-BTNMT

24/VBHN-BTNMT10/12/2018

 Quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường

Tải file PDF: 24/VBHN-BTNMT

18/VBHN-BTNMT10/12/2018

 Quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường

Tải file PDF: 18/VBHN-BTNMT

26/VBHN-BTNMT10/12/2018

 Quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Tải file PDF: 26/VBHN-BTNMT

03/2019/TT-BTC15/1/2019

 Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.

Tải file PDF: 03/2019/TT-BTC