Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/2018/TT-BNV15/06/2018

 Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

Tải file PDF: 07/2018/TT-BNV

13/2018/TT-BGDĐT30/05/2018

 Sửa đổi bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Tải file PDF: 13/2018/TT-BGDĐT

14/2017/TT-BKHCN01/12/2017

Quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định só 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

 

Tải file PDF: 14/2017/TT-BKHCN

37/2018/TT-BGTVT07/06/2018

Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Tải file PDF: 37/2018/TT-BGTVT

43/2018/TT-BTC07/05/2018

 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2018/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Tải file PDF: 43/2018/TT-BTC