Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
26/2015/TT-BTNMT28/05/2015

 Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Tải file PDF: 26/2015/TT-BTNMT

20/2016/TT-BTNMT25/08/2016

 Quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Tải file PDF: 20/2016/TT-BTNMT

75/2015/TT-BTNMT28/12/2015

 Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

Tải file PDF: 75/2015/TT-BTNMT

28/2016/TT-BTNMT06/10/2016

 Thông tư Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường

 

Tải file PDF: 28/2016/TT-BTNMT

2452/QĐ-BTNMT26/10/2016

 Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Tải file PDF: 2452/QĐ-BTNMT