Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2441/QĐ-BTNMT25/10/2016

 Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020"

Tải file PDF: 2441/QĐ-BTNMT

2495/QĐ-BTNMT28/10/2016

Tải file PDF: 2495/QĐ-BTNMT

29/2016/TT-BTNMT12/10/2016

 Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

 

Tải file PDF: 29/2016/TT-BTNMT

30/2016/TT-BTNMT12/10/2016

 Quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu

Tải file PDF: 30/2016/TT-BTNMT

31/2016/TT-BTNMT14/10/2016

 Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Tải file PDF: 31/2016/TT-BTNMT