Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
32/2016/TT-BTNMT 07/11/2016

 Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 32/2016/TT-BTNMT

33/2016/TT-BTNMT07/11/2016

 Ban hành Định mức kinh tế- kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Tải file PDF: 33/2016/TT-BTNMT

35/2016/TT-BTNMT28/11/2016

 Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia Bộ Tài nguyên Môi trường

Tải file PDF: 35/2016/TT-BTNMT

2712/QĐ-BTNMT25/11/2016

 Phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2014

Tải file PDF: 2712/QĐ-BTNMT

10/2016/TT-BTNMT16/05/2016

 Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

 

Tải file PDF: 10/2016/TT-BTNMT