Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
18/2016/TT-BTNMT25/07/2016

 Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo

Tải file PDF: 18/2016/TT-BTNMT

26/2016/TT-BTNMT29/09/2016

 Quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

Tải file PDF: 26/2016/TT-BTNMT

46/2016/TT-BTNMT27/12/2016

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành TN&MT

 

Tải file PDF: 46/2016/TT-BTNMT

332/2016/TT-BTC26/12/2016

 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 76/2014/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Tải file PDF: 332/2016/TT-BTC

2704/QĐ-BTNMT24/11/2016

 Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017

Tải file PDF: 2704/QĐ-BTNMT