Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
34/TTr-VP13/01/2017

Tải file PDF: 34/TTr-VP

47/2016/TT-BTNMT28/12/2016

 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia

Tải file PDF: 47/2016/TT-BTNMT

41/2016/TT-BTNMT21/12/2016

 Thông tư quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm

Tải file PDF: 41/2016/TT-BTNMT

40/2016/TT-BTNMT19/12/2016

 Thông tư quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường

Tải file PDF: 40/2016/TT-BTNMT

3146/QĐ-BTNMT30/12/2016

 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng tuyển chọn cấp quốc gia thực hiện từ năm 2017 thuộc Chương trình "Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020

 

Tải file PDF: 3146/QĐ-BTNMT