Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/2017/TT-BTC24/01/2017

 Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường

Tải file PDF: 08/2017/TT-BTC

37/2016/TT-BTNMT15/12/2016

 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt

 

Tải file PDF: 37/2016/TT-BTNMT

36/2016/TT-BTNMT08/12/2016

 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

Tải file PDF: 36/2016/TT-BTNMT

38/2016/TT-BTNMT15/12/2016

 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn

Tải file PDF: 38/2016/TT-BTNMT

185/2016/TT-BTC08/11/2016

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Tải file PDF: 185/2016/TT-BTC