Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
190/2016/TT-BTC08/11/2016

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

 

Tải file PDF: 190/2016/TT-BTC

270/2016/TT-BTC14/11/2016

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện

Tải file PDF: 270/2016/TT-BTC

294/2016/TT-BTC15/11/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Tải file PDF: 294/2016/TT-BTC

49/2016/TT-BTNMT28/12/2016

 Quy định về công tác giám sát,kiểm tra, thẩm định nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

 

Tải file PDF: 49/2016/TT-BTNMT

01/2017/TT-BTNMT09/02/2017

Quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sỏe giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao

Tải file PDF: 01/2017/TT-BTNMT