Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
674/QĐ-BTNMT31/03/2017

 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Tải file PDF: 674/QĐ-BTNMT

673/QĐ-BTNMT31/03/2017

 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 30/1/2017

Tải file PDF: 673/QĐ-BTNMT

04/2017/TT-BTNMT03/04/2017

 Quy định xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường

 

Tải file PDF: 04/2017/TT-BTNMT

44/2017/TT-BTC12/05/2017

Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

Tải file PDF: 44/2017/TT-BTC

07/2017/TT-BTNMT 29/05/2017

Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tải file PDF: 07/2017/TT-BTNMT