Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2568/QÐ-BTNMT20/11/2017

 Công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo phương thức trực tuyến năm 2017

Tải file PDF: 2568/QÐ-BTNMT

2571/QÐ/BTNMT20/10/2017

 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 2571/QÐ/BTNMT

07/2017/TT-BNV10/10/2017

 Thông tư 07/2017/TT-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách Nhà nước

Tải file PDF: 07/2017/TT-BNV

37/2017/TT-BTNMT06/10/2017

 Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước

Tải file PDF: 37/2017/TT-BTNMT

31/2017/TT-BTNMT27/09/2017

 Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Tải thông tư tại đây

Tải file PDF: 31/2017/TT-BTNMT