Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
36/2017/TT-BTNMT6/10/2017

 Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy

Tải thông tư tại đây

Tải file PDF: 36/2017/TT-BTNMT

43/2015/TT-BTNMT29/09/2015

 Báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trườngfile/Thang%2010%202017/Thong%20tu%2043%20BTNMT.pdf

Tải file PDF: 43/2015/TT-BTNMT

35/2015/TT-BTNMT30/06/2015

 Bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Tải file PDF: 35/2015/TT-BTNMT

31/2016/TT-BTNMT14/10/2016

 Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Tải file PDF: 31/2016/TT-BTNMT

24/2017/TT-BTNMT01/9/2017

 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

Tải file PDF: 24/2017/TT-BTNMT