Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
30/2017/TT-BTNMT11/09/2017

 Ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước

Tải file PDF: 30/2017/TT-BTNMT

25/2017/TT-BTNMT06/09/2017

 Quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Tải file PDF: 25/2017/TT-BTNMT

20 /2017/TT-BTNMT08/8/2017

 Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường 

Tải file PDF: 20 /2017/TT-BTNMT

14/2017/TT-BTNMT20/7/2017

 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải file PDF: 14/2017/TT-BTNMT

80/2017/TT-BTC02/08/2017

 Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản găn liền vơi đất được hoàn trả khi nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi nhà nước  thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất

Tải file PDF: 80/2017/TT-BTC