Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16/2017/TT-BTNMT25/7/2017

  Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Tải file PDF: 16/2017/TT-BTNMT

15/2017/TT-BTNMT21/07/2017

 Ban hành Định mức kinh tế- kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước

Tải file PDF: 15/2017/TT-BTNMT

11/2017/TT-BTNMT29/06/2017

 Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường

Tải file PDF: 11/2017/TT-BTNMT

05/2017/TT-BTNMT25/04/2017

 Thông tư Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tải file PDF: 05/2017/TT-BTNMT

7080/BTC-KBNN 30/5/2017

 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN 

Tải file PDF: 7080/BTC-KBNN