Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
69/TCQLĐĐ-CĐkĐĐ20/01/2016

 Xác nhận thay đổi thông tin về tên người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

 

Tải file PDF: 69/TCQLĐĐ-CĐkĐĐ

02/2014/TT-BTNMT22/01/2014

 Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 02/2014/TT-BTNMT

5350/BTNMT-KH11/12/2015

 Báo cáo số liệu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2015

Tải file PDF: 5350/BTNMT-KH

634/QĐ-BTNMT29/03/2016

 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tải file PDF: 634/QĐ-BTNMT

61/2015/TT-BTNMT15/12/2015

 Quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất

Tải file PDF: 61/2015/TT-BTNMT