Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
931/QĐ-BTNMT25/04/2016

 Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Tải file PDF: 931/QĐ-BTNMT

02/2016/TT-BTNMT29/02/2016

 Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000

Tải file PDF: 02/2016/TT-BTNMT

05/2016/TT-BTNMT 13/05/2016

 Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

 

Tải file PDF: 05/2016/TT-BTNMT

66/2016/TT-BTC29/04/2016

Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

 

Tải file PDF: 66/2016/TT-BTC

04/2016/TT-BTNMT29/04/2016

 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường

Tải file PDF: 04/2016/TT-BTNMT