Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2410/BTNMT-ĐĐBĐVN20/06/2016

 Xin ý kiến góp ý dự thảo Luật đo đạc và bản đồ

Tải file PDF: 2410/BTNMT-ĐĐBĐVN

88/2016/TTLT/BTC-BTNMT22/06/2016

 Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất

 

Tải file PDF: 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT

17/2016/TT-BTNMT19/07/2016

 Ban hành Định mức kinh tế- kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Tải file PDF: 17/2016/TT-BTNMT

2051/QĐ-BTNMT07/09/2016

 Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Tải file PDF: 2051/QĐ-BTNMT

19/2016/TT-BTNMT24/08/2016

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Tải file PDF: 19/2016/TT-BTNMT