Môi trường

Tháng hành động vì môi trường
2017-05-29 10:03:21

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1699/BTNMT-TCMT ngày 07/4/2017 về tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”

 

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2017 (chủ đề: Sống hài hòa với thiên nhiên) và Công văn số 1966/BTNMT-TCBHĐVN ngày 24/4/2015 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017 (chủ đề: Vì tương lai của chúng ta); Công văn số 1654/UBND-KTN ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017.

          Để thiết thực hưởng ứng và tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới (05/6), Ngày Đại dương Thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01/6 – 08/6) trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao và thiết thực, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1932 /STNMT-CCBVMT ngày 17/5/2017 đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể các cấp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng theo các nội dung như sau:

          1. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể tổ chức kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 phù hợp với hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ tháng 5/2017 cho đến hết tháng 7/2017.

          2. Nội dung kế hoạch hưởng ứng tập trung các vấn đề: - Tổ chức Lễ Míttinh: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình tổ chức Lễ Míttinh cấp tỉnh tại huyện Bắc Bình vào ngày 05/6/2017. Đồng thời tại mỗi huyện, thị xã, thành

          - Các sở, ban, ngành trong tỉnh;

          - Các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể;

          - UBND các huyện, thị xã, thành phố chọn một xã, phường hoặc thị trấn làm điểm để tổ chức Míttinh, diễu hành và ra quân xuống đường thu gom rác, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh, làm sạch bãi biển, tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng. Tại các phường, xã, thị trấn còn lại chọn một khu phố/thôn, xóm tổ chức Míttinh và triển khai các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn quản lý.

          - Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tăng thời lượng phát sóng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, về phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người dân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường nhân sự kiện Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017.

          - Tổ chức tuyên truyền quảng bá thành tựu, thành quả thương hiệu biển của địa phương và quốc gia; tôn vinh những điển hình tiên tiến từ phát triển kinh tế biển, đảo của địa phương, đơn vị;tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn.

          - Treo băng rôn, biểu ngữ tại cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, trường học, các khu đông dân cư, trục lộ giao thông chính trong suốt thời gian diễn ra lễ kỷ niệm; xây dựng mới và sửa chữa lại các cụm Panô tuyên truyền đã bị hư hỏng hoặc bị nhòa; tăng cường các hoạt động làm Xanh - Sạch - Đẹp cơ quan, đơn vị, địa phương trong suốt thời gian phát động.

          3. Kế hoạch hưởng ứng của các sở, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/5/2017; có báo cáo tổng kết các hoạt động hưởng ứng lễ kỷ niệm gửi về Sở trước ngày 20/6/2017 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường (Mẫu báo cáo kèm theo).

          4. Kinh phí thực hiện:

Đối với các huyện, thị xã, thành phố: Sử dụng kinh phí từ nguồn sự nghiệp môi trường đã phân khai cho các Phòng Tài nguyên và Môi trường năm 2017 để tổ chức triển khai.

          Đối với các sở, ngành, các tổ chức chính trị xã hội lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên và sự nghiệp ngành đã được Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt cấp theo kế hoạch năm 2017.

THÔNG ĐIỆP, KHẨU HIỆU

NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI, NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI

VÀ TUẦN LỄ BIỄN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2017

 

THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI

NĂM 2017

 

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/06/2017

2. Sống hài hòa với thiên nhiên

3. Kết nôi con người vơi thiên nhiên

4. Duy trì không gian xanh vì chất lượng cuộc sống

5. Gần gũi với thiên nhiên giúp chúng ta khỏe mạnh hơn

6. hãy hòa mình vào thiên nhiên

7. Bảo vệ môi trường la bảo vệ sự sống của chúng ta

8. Hòa mình với thiên nhiên để cảm nhận sự kỳ diệu mà nó mang lại.

9. Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học góp phần phát triển kinh tế bền vững, an sinh xã hội.

10. công nghiệp hóa – Hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường

11. Hãy khám phá môi trường xung quanh bạn

 

THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN NGÀY ĐẠI DƯƠNG THÊ GIỚI VÀ TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2017

Chủ đề: “Vì một Hành tinh xanh”

1. Hãy chia sẻ tình yêu bạn voawis Đại dương

2. Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta

3. Phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo

4. Mỗi người đều có thể làm cho biển sạch hơn

5. Đại dương hôm nay – Cuộc sống ngày mai

6. Bảo vệ đại dương là bảo vệ trái tim của chúng ta

7. Hãy vì một đại dương không chất dẻo

8. Chung tay hành động vì biển xanh không rác.

9. Bảo vệ biển – không chỉ hô khẩu hiệu

 

10. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017

          

 

TT.CNTT