Biển & Hải đảo

Đẩy mạnh tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017
2017-05-09 02:53:43

 

Năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành phát động các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Vì tương lai của chúng ta” theo tinh thần của Ngày Đại dương thế giới năm 2017 - 2018 “Our oceans, Our future” (Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta”). Qua đó, góp phần củng cố nhận thức ngày càng sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo cũng như ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp biển đảo của Tổ quốc.

 

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam đã được Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ nhằm định hướng công tác tuyên truyền của báo chí góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của biển, hải đảo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

           Năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành phát động các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Vì tương lai của chúng ta” theo tinh thần của Ngày Đại dương thế giới năm 2017 - 2018 “Our oceans, Our future” (Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta”). Tỉnh Cà Mau được lựa chọn là nơi tổ chức các sự kiện chính của Tuần lễ với 3 hoạt động chính, đó là: Truyền hình trực tiếp mít tinh hưởng ứng Tuần lễ; Lễ ra quân lực lượng thanh niên tình nguyện làm sạch môi trường bãi biển, thả giống tái tại nguồn lợi thủy sản tại khu RAMSAR; Thăm tặng quà, cấp phát thuốc chữa bệnh cho chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Chuối.

          Để đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn bám sát Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW ngày 14/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017; có văn bản gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017; đồng thời gửi văn bản đến các cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Cà Mau.. .đề xuất cán bộ vào Ban chỉ đạo, Ban tổ chức của Tuần lễ; đặc biệt là chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch tuyên truyền, các tài liệu tuyên truyền về Tuần lễ.

          Cùng với đó, đối với địa phương, các bộ, ban, ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh tổ chức chiến dịch truyền thông cho Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam có nội dung phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa bàn như: Lễ mít tinh, ra quân làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển, tổ chức tuần hành, diễu hành chào mừng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới kết hợp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới ...; các phong trào văn hóa - xã hội làm thay đổi nhận thức, thói quen, lối sống trong cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường; xây dựng ý thức bảo tồn đa dạng sinh học biển; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn... Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 ở những nơi công cộng, đường phố chính và trụ sở cơ quan làm việc. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, ngành và địa phương có kế hoạch dành thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017.

          Sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) là công việc cần thiết góp phần nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên - môi trường biển, ý thức dân tộc của mỗi người dân Việt Nam đối với việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển trong xu thế hội nhập hiện nay. Đây cũng là dịp để quảng bá thành tựu, thành quả cùng những kinh nghiệm từ phát triển kinh tế biển, đảo của các địa phương trong cả nước.

 Theo monre.gov.vn