Môi trường

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Giờ trái đất" năm 2017
2017-04-22 14:00:00

 

 

 

 

Giờ trái đất" là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế và bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiêt kiệm năng lượng qua việc kêu gọi người dân và doanh nghiệp tham gia tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết trong cùng 1 giờ đồng hồ, bên cạnh đó là tổ chức các hoạt động tuyên truyền khác về ứng phó biến đổi khí hậu.

 

          Nhằm tích cực hưởng ứng chiến dịch "Giờ trái đất" năm 2017 do Bộ Công thương phát động, đồng thời nâng cao nhận thức và thúc đẩy việc thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số611/UBND-KT ngày 24/2/2017 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Giờ trái đất" năm 2017. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan và đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện và tham gia hưởng ứng Chiến dịch "Giờ trái đất" năm 2017 sẽ diễn ra vào thứ Bảy, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3.