Môi trường

Kinh doanh khai thác cảng biển phải đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường
2017-04-21 00:00:00

 

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị định số 37/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.

 

Tại Điều 9 của Nghị định quy định rõ về điều kiện về bảo vệ môi trường trong kinh doanh khai thác cảng biển. Theo đó, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ các phương tiện tiếp nhận, thu hồi các chất thải từ tàu thuyền khi hoạt động tại cảng biển để xử lý theo quy định của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường do tàu gây ra mà Việt Nam là thành viên (Công ước MARPOL); có đủ các hồ sơ về bảo vệ môi trường đối với cảng biển đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; đồng thời phải đảm bảo có đầy đủ nhân lực, hệ thống, công trình, thiết bị quản lý và xử lý chất thải phát sinh tại khu vực cảng biển theo quy định tại Điều 68 Luật Bảo vệ môi trường.

            Nghị định gồm 3 chương, 16 Điều quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển, bao gồm: Cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu neo đậu, khu chuyển tải, cảng dầu khí ngoài khơi. Nghị định được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển tại Việt Nam. Nghị định nêu rõ về các hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển phải đảm bảo nguyên tắc: Doanh nghiệp cảng chỉ được kinh doanh khai thác cảng biển khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển theo quy định. Doanh nghiệp cảng phải kinh doanh khai thác cảng biển theo đúng mục đích và công năng của cảng biển đã được công bố. Doanh nghiệp cảng phải duy trì đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật trong thời gian kinh doanh khai thác cảng biển.

             Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. Theo đó, doanh nghiệp cảng phải được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp cảng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia kinh doanh dịch vụ bốc dỡ hàng hóa thì chỉ được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo Biểu cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

             Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực; cơ sở vật chất, trang thiết bị; an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường. Tải Nghị định tại đây

 

Theo monre.gov.vn