Biển & Hải đảo

Nâng cao vị thế quản lý TNMT biển đảo trong công cuộc xây dựng đất nước
2017-04-24 00:00:00

 

Sáng 06/02, Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tới thăm và làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Cùng tham dự có các Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, Võ Tuấn Nhân, Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

 

Việt Nam là một quốc gia biển. Biển Việt Nam có tiềm năng lớn về tài nguyên thiên nhiên và có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã và đang phát huy vai trò tham mưu giúp Bộ TN&MT quản lý Nhà nước tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo, tạo động lực quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh.

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Thành Minh đã báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác của Tổng cục trong những năm qua, nhiệm vụ trong tâm, giải pháp trong thời gian tới.